Telefony alarmowe

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie

ul. Wyzwolenia 5
tel. 32 226 21 00
tel. alarmowy 999

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

ul. Rymera 1
tel. 32 737 72 55
tel. alarmowy 997

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Mikołowie

ul. Prusa 7
tel. 32 326 23 10
fax 32 326 23 11
tel. alarmowy 998
www: strazmikolow.internetdsl.pl

Straż Miejska w Łaziskach Górnych

Pl. Ratuszowy 1B
tel. 32 224 44 71
tel. alarmowy 986
www: strazmiejska.laziska.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrach

ul. Pszczyńska 76
tel. 32 218 72 94

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

tel. 32 32 60 430
tel. kom. 798 717 178
e-mail: pczk@mikolow.starostwo.gov.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni

ul. Pszczyńska 296
tel. 32 218 76 66
www: ospgostyn.pl

Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie
sierż. szt. Dariusz Cuber

tel. 32 737 72 69
tel. 723 65 65 29