Zmiany w odpadach – ZBIÓR NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI

Zmiany w odpadach – ZBIÓR NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI

Świadczenie usług zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Wyry od 2021 roku odbywa się według nowych zasad. Najważniejsze zmiany poniżej:

Nowe stawki

 • Budynki jednorodzinne: 29 zł/osobę (powyżej 5 osób - opłata to suma kwoty 145 zł oraz 7 zł za każdą kolejną osobę)
 • Budynki wielolokalowe: 27 zł/osobę
 • W przypadku kompostowania bioodpadów stawka ulega obniżeniu o 4 zł miesięcznie od 1 do 5 osoby włącznie zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do podstawowej stawki opłaty oraz o 4 zł miesięcznie powyżej 5 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do podstawowej stawki opłaty.

Ilości pojemników i worków oraz częstotliwości odbioru odpadów - tabele do pobrania

 Odpady_-_tabela1-1 (1)-1.jpgOdpady_-_tabela1-1 (1)-2.jpgOdpady_-_tabela1-1 (1)-3.jpg

Nowa deklaracja

Od 1 stycznia obowiązuje nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz deklarację

Deklaracja jest również dostępna do pobrania na platformie SEKAP: Katalog usług » Urząd Gminy Wyry » Podatki i opłaty » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można złożyć do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy Wyry lub przesyłać pocztą tradycyjną. Wkrótce będzie ją można złożyć także za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Usługa będzie możliwa już około 20 stycznia.

Nową deklarację musi złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której np. przybyło, bądź ubyło domowników lub też właściciel chce kompostować bioodpady i skorzystać z 4 zł ulgi. Deklarację muszą też koniecznie złożyć właściciele nieruchomości niezamieszkałych.

Dowiedz się więcej o deklaracji.

Nowe harmonogramy zbiórek odpadów komunalnych - pobierz nowe harmonogramy

GMINA_WYRY_-_HARMONOGRAMY_2021-1.jpgGMINA_WYRY_-_HARMONOGRAMY_2021-2.jpgGMINA_WYRY_-_HARMONOGRAMY_2021-3.jpg

Karty na PSZOK

Od stycznia korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie gminy Wyry możliwe jest tylko z użyciem karty identyfikacyjnej. Karty na PSZOK już od 7 stycznia w Urzędzie Gminy Wyry mogą odbierać właściciele nieruchomości, lub ich pełnomocnicy.

Więcej informacji o karcie.

Bioodpady

 plakat.11.jpg

Mieszkańcy otrzymali już nowe brązowe kubły na gromadzenie bioodpadów - 1 pojemnik 120 l, w którym znajduje się zestaw worków na pierwsze półrocze:

 • worki brązowe – 24 sztuki
 • worki niebieskie – 18 sztuk
 • worki żółte – 24 sztuki
 • worki zielone – 12 sztuk

Co można wrzucać do brązowych pojemników?

 • odpady pochodzenia roślinnego
 • obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów
 • resztki owoców cytrusowych
 • przeterminowane produkty spożywcze
 • odpady kuchenne (resztki żywności, fusy po kawie i herbacie)
 • stary chleb
 • przeterminowane wyroby cukiernicze, ciasta, drożdżówki, itp.
 • jajka, skorupki jaj
 • skoszoną trawę
 • niewykorzystane miękkie części uprawianych roślin

Czego nie można wrzucać?

 • kości, mięsa
 • odchodów zwierzęcych
 • tkanin, materiałów nieorganicznych
 • papierosów
 • papieru
 • materiałów i substancji zanieczyszczających, zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne

 Zmiany w odpadach.png

Rekomendujemy, aby odpady biodegradowalne, jeśli to możliwe, wrzucać do pojemnika luzem, czyli bez żadnego dodatkowego opakowania. Można także używać opakowań biodegradowalnych czyli takich, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Najłatwiej worki na odpady, które nadają się do brązowego pojemnika poznać po oznaczeniu w postaci piktogramu:

symbol - odpady.jpg

 

Oznacza on, że worki spełniają normy EN 14995, EN 13432 i przekompostują się razem z odpadami.

Odpadów biodegradowalnych nie wolno wrzucać do pojemnika brązowego w workach zrobionych z tworzywa sztucznego! Takie worki nie rozłożą się i zanieczyszczą kompost.

Worki plastikowe wykonane z tworzyw oksybiodegradowalnych, w tym torby foliowe, worki z LDPE, worki z tworzywa sztucznego ulegające degradacji/rozkładowi - nie są workami biodegradowalnymi i nie należy tych worków umieszczać w pojemniku na odpady biodegradowalne. Również napis na workach „worek na odpady/śmieci biodegradowalne” nie świadczy o tym, że worki są biodegradowalne.

Od nowego roku nie będzie już kontenera na odpady zielone pod oczyszczalnią w Wyrach. Z każdej nieruchomości będą odbierane bioodpady tzn. 1 pojemnik 120 l + max. 48 worków w ciągu roku.

Nadwyżkę odpadów biodegradowalnych np. trawę, czy liście we własnych workach będzie można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wyrach - nie dotyczy to osób zdeklarowanych, którzy kompostują odpady i będą pobierały z tego tytułu ulgę.

W przypadku dostarczenia odpadów w workach otrzymanych od firmy w ramach pakietu rocznego, pracownik Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wydaje taką samą ilość worków właścicielowi nieruchomości odpowiadającą ilości dostarczonych. W przypadku dostarczenia odpadów w innych workach, pracownik Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie wydaje żadnych worków!

Będzie również możliwość skorzystania z usługi dodatkowo płatnej w postaci worków koloru pomarańczowego i wtedy też nastąpi ich odbiór sprzed posesji zgodnie z nowym harmonogramem. Worki można zakupić w Urzędzie Gminy Wyry za 10 zł za worek.

Ulga za kompostownik

Jeżeli mieszkaniec chce samodzielnie kompostować bioodpady, już od stycznia może płacić obniżoną stawkę za kompostowanie, jednak do 10 lutego 2021 r. musi złożyć do Urzędu Gminy nową deklarację.

W przypadku kompostowania bioodpadów stawka ulega obniżeniu o 4,00 zł miesięcznie od 1 do 5 osoby włącznie zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do podstawowej stawki opłaty oraz o 4,00 zł miesięcznie powyżej 5 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do podstawowej stawki opłaty.

Należy pamiętać, iż wskazanie posiadania kompostownika oznacza, iż z nieruchomości oraz na PSZOK-u, nie będą odbierane żadne bioodpady (trawa, miękkie części roślin, obierki, odpady pochodzenia roślinnego, resztki żywności), gdyż mieszkaniec w zamian za częściowe zwolnienie w opłacie zobowiązuje się do kompostowania wytworzonych bioodpadów w całości.

Obowiązkowa segregacja - ulotka do pobrania

Od stycznia 2021 roku zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, czyli inaczej - mają obowiązek segregowania śmieci. Osoby, które do tej pory były zadeklarowane, że nie zbierają odpadów w sposób selektywny, zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Obowiązkowa segregacja (1).png

Limity gruzu i opon na nieruchomość

Wprowadzone zostały limity gruzu i opon na nieruchomość:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe – 1500 kg / rok / nieruchomość
 • zużyte opony – 4 sztuki / rok / nieruchomość

Wprowadzone zostały też dodatkowe odpłatności za przekroczenie dopuszczonego limitu odpadów na rok:

 • 4 zł – za każde dodatkowe 10 kg ponad limit odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • 7 zł – za każde dodatkowe 10 kg ponad limit zużytych opon.

 

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

 

Bezpośrednia obsługa mieszkańców i klientów odbywa się do godz. 14:00 przy 2 bezpiecznych stanowiskach obsługi na parterze urzędu. Po godzinie 14:00 wejście do urzędu możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem!

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001