Zbliża się remont ul. Rybnickiej - Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił wyniki przetargu

Zbliża się remont ul. Rybnickiej - Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił wyniki przetargu

Powiatowy Zarząd Dróg, 8 lipca rozstrzygnął przetarg na wykonanie przebudowy środkowego odcinka ul. Rybnickiej w Gostyni.

Przypomnijmy, że na przebudowę środkowego odcinka ul. Rybnickiej w Gostyni (etap II), powiat mikołowski jako zarządca drogi uzyskał dofinansowanie w kwocie 4 180 668,49 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Roboty budowlane na odcinku o długości ok. 879 m, obejmą: wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, budowę chodnika oraz pobocza, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie istniejących urządzeń energetycznych i teletechnicznych, zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej, a także wykonanie niezbędnego oznakowania.

W ramach przetargu wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą propozycję złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe Wikos Fresh Michał Strzelec z Wygiełzowa na kwotę 2 831 690,32 zł i to ona w wyniku przetargu została wybrana. Planowany termin realizacji projektu obejmującego roboty drogowe na odcinku od kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. do Restauracji „Stara Chata” w Gostyni to 10 grudnia 2020 r.

Swoje wsparcie dla remontu ul. Rybnickiej przekazała również Gmina Wyry. Ta realizacja jest inwestycją bardzo wyczekiwaną przez mieszkańców Gminy Wyry, jak i innych użytkowników drogi. Podczas XV sesji Rady Gminy przyjęto uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiego w celu realizacji tego etapu przebudowy. Na ten cel Rada Gminy Wyry przeznaczyła w budżecie na rok 2020 kwotę dofinansowania 500 000 zł.

Remont ul. Rybnickiej będzie odbywać się trzech etapach. I – od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św., II etap – od wspomnianego kościoła do wysokości Restauracji „Stara Chata” i III etap  – dalej aż do granicy z miastem Orzesze.

Władze powiatu mikołowskiego zdecydowały się na rozpoczęcie modernizacji ul. Rybnickiej od środkowego odcinka ze względu na możliwości finansowe. Na wykonanie II etapu potrzebne są najmniejsze środki finansowe.

Kompleksowa przebudowa zakłada maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Rybnickiej. W jej ramach powstaną nowe chodniki (po jednej stronie drogi od przychodni do ul. Brzeźnej, obustronny chodnik do zakrętu przy piekarni, od ul. Zajęczej do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, a także jednostronny dalej za kościołem). Powstaną też dwa nowe przejścia przy ul. Drzymały i Motyla. Tu rozbudowane również zostanie istniejące skrzyżowanie. Przejście dla pieszych obok Szkoły Podstawowej w Gostyni zyska sygnalizację świetlną na „żądanie”. Zostaną także wyregulowane istniejące zatoki autobusowe obok szkoły, a także stworzone nowe dla przystanku „Wroni Kąt”.

Na razie nie jest znany termin realizacji etapów I i III – dwóch odcinków o łącznej długości 3 km – od centrum Gostyni do cmentarza oraz od ul. Akacjowej do końca Gostyni. Zakończenie przebudowy miało nastąpić do końca 2024 roku. Powiat mikołowski złożył wniosek o dofinansowanie tych pozostałych odcinków do Funduszu Dróg Samorządowych. Niestety, projekt pod nazwą „Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni etap I i III” znalazł się na końcu listy rezerwowej.

mapa.jpg

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001