Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

ZAWIADOMIENIE

 
                                   Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 25.02.2014r. (wtorek) o godz. 1630 w sali narad Urzędu Gminy Wyry,
ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.      Opiniowanie przydziału mieszkania przy ul. Bojdoła 2/5 w Wyrach.
5.      Przedstawienie sprawy dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” – kolektor przesyłowy ścieków sanitarnych z gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków Tychy – Urbanowice.
6.      Opiniowanie wykonania operatu wodnoprawnego dla zmiany położenia rowu
na działce przy ul. Wiśniowej stanowiącej własność Gminy Wyry.
7.      Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry
na rok 2014.
8.      Wolne wnioski.
9.      Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Komisji Komunalnej
Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa
       Publicznego i Rolnictwa
                                  
         /-/ Piotr Chrzęszczyk

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001