Czyste Powietrze

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów do wyposażenia laboratorium chemiczno-fizycznego w ramach projektu pn. "Matematyka, chemia i fizyka - program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół  Gminie Wyry"

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Z zapytaniem ofertowym można zapoznać się tutaj.

 

 

powrót