Zaloguj się na indywidualne konto internetowe!

Zaloguj się na indywidualne konto internetowe!

Ponownie zachęcamy czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach oraz Fili w Gostyni do zalogowania się na indywidualne konto internetowe czytelnika.

Na dzień 31 maja w Bibliotece w Wyrach na 1270 czytelników z konta online korzystało jedynie 25, w Gostyni natomiast na 1741 czytelników – 62 osoby. To wciąż bardzo mały odsetek.

Nie zwlekaj z decyzją! Korzystanie z konta jest proste, bezpieczne i wygodne. Nie daj się prosić, przekonaj się i zadzwoń do biblioteki w Wyrach pod nr tel. 505 439 272 lub do biblioteki w Gostyni pod nr tel. 505 439 257 i poproś o przesłanie mailem kodu aktywacyjnego.

Jeśli w Karcie Zobowiązań Czytelnika nie wyraziłeś do tej pory zgody na udostępnienie swojego adresu mailowego, prosimy o przesłanie na adres mailowy Biblioteki w Wyrach: wyry@gbp.wyry.pl lub biblioteki w Gostyni: bibliotekarz@gbp.wyry.pl oświadczenia o następującej treści:

                                                                                                                         Dnia, …. czerwca 2020 roku

 

  O Ś W I A D C Z E N I E

 

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………
                                                      imię i nazwisko

wyrażam zgodę na udostępnienie mojego adresu mailowego: ……………………………Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach celem przesłania kodu aktywacyjnego i realizacji zadań Biblioteki w ramach systemu bibliotecznego Libra NET.

…………………………………

czytelny podpis

 

Następnie zarejestruj się według instrukcji znajdującej się w systemie LibraNet, w katalogu OPAC (zielona ikonka z pytajnikiem). Wejście do katalogu online znajduje się na stronie: https://m6058.lib.mol.pl/.

Internetowe konto czytelnika umożliwia:

 • sprawdzenie, czy dana książka jest dostępna,
 • zarezerwowanie książki, bądź ustawienie się w kolejce po daną pozycję,
 • samodzielne prolongowanie terminu zwrotu książki do 14 dni (prolongaty można również dokonać telefonicznie, bądź mailowo; o kolejnych prolongatach decyduje bibliotekarz i są one dokonywane, jeśli nie ma rezerwacji danej pozycji przez innego czytelnika),
 • czytelnicy, którzy w Karcie Zobowiązań Czytelnika podali adres mailowy, są automatycznie informowani przez system (poprzez wysłanie maila) o zbliżającym się terminie zwrotu książek.

Logując się na indywidualne konto internetowe, nie musisz sam szukać na półkach książek, które chcesz wypożyczyć. Przychodzisz, oddajesz przeczytane egzemplarze i od razu odbierasz książki wcześniej zarezerwowane. Usprawni to pracę biblioteki i zaoszczędzi Twój czas!

W przypadku jakichkolwiek trudności, Zespół Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach służy pomocą.

Przypominamy, że Gminna Biblioteka od 18 maja otwarta jest zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa.

Nasze Biblioteki uruchomiły na razie wyłącznie usługę wypożyczania i zwrotów książek. Dostęp i wykorzystanie stanowisk komputerowych w bibliotekach, korzystanie z czytelni, organizacja spotkań i warsztatów będzie w dalszym ciągu zawieszona do odwołania. W dniach od 18 do 29 maja w Bibliotece w Wyrach wypożyczono 722 książki, natomiast w Bibliotece w Gostyni 1034 książki.

Informujemy, że obowiązują również nowe godziny otwarcia Bibliotek:

Biblioteka w Wyrach:

poniedziałek, wtorek: 9:00 – 13:00
środa, piątek: 14:00 – 18:00
czwartek:  nieczynne   

Biblioteka w Gostyni:

poniedziałek, środa: 14:00 – 18:00
wtorek, piątek: 8:00 – 12:00
czwartek: nieczynne

Czytelnikom, którzy nas już odwiedzili SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i zapraszamy ponownie! Tęsknimy za wszystkimi, którzy po otwarciu naszych Bibliotek jeszcze do nas nie dotarli. Czekamy na Was, mając nadzieję na niezwłoczne spotkanie!

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001