Zachęcamy do włączenia się w proces tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Wyry na lata 2023-2030

Gmina Wyry rozpoczęła prace nad Strategią Rozwoju Gminy Wyry na lata 2023 – 2030.

Strategia jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia. Strategia stanowi podstawę działania gminy, programów i przedsięwzięć czy polityki przestrzennej. Informuje o warunkach podejmowania i realizacji wszelkich działań w gminie, podnosi jej wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych, dla których niejednokrotnie stanowi podstawę oceny współpracy z gminą lub lokalizacji własnych przedsięwzięć na jej terenie.

Bardzo ważne jest, aby Strategia była budowana wspólnie z mieszkańcami i dla mieszkańców. Stąd też już teraz zapraszamy Państwa do włączenia się w proces jej opracowywania.

Pierwszym krokiem będzie wypełnienie anonimowej ankiety, która pokaże nam jak Państwo postrzegacie Gminę Wyry i jakie są Państwa oczekiwania. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Link do ankiety>>

O wszystkich kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

powrót