XXXIII sesja Rady Gminy Wyry

Już dziś o godz. 16.00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wyry.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi posiedzenia:

Radni rozpatrzą dziś m.in. propozycję Wójt Gminy Wyry zwiększenia o 62 000 zł środków na wymianę pieców w gminnym programie dla mieszkańców „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - II etap - lata 2021-2022”.

Obecnie realizowany program jest kontynuacją działań rozpoczętych przez Gminę Wyry w 2015 r., kiedy to został opracowany i uchwalony Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyry. Jednym z działań przewidzianych do realizacji było „Ograniczanie niskiej emisji z budynków mieszkalnych”. W 2019 r. przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczęto I etap wymiany kotłów. Obecne działania to realizacja II etapu (lata 2021 – 2022).
 
Wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wyry na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany źródeł ciepła przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wyry od 15 lipca. Do tej pory wpłynęło 231 wniosków i podpisanych już zostało 207 umów z mieszkańcami. Początkowo budżet przedsięwzięcia na lata 2021 – 2022 wynosił 500 000 zł. Na sesji w dniu 26 sierpnia, radni podjęli uchwałę dotyczącą zwiększenia środków o kolejne 150 000 zł. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców programem, Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy złożył wniosek o ujęcie w projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2021 rok, zwiększenia budżetu na to zadanie o kolejne środki. Mimo wielu innych potrzeb budżetowych udało się wygospodarować na ten cel kwotę 62 000 zł. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni na dzisiejszej sesji. Gmina Wyry zamierza kontynuować program również w latach następnych, w miarę posiadanych środków finansowych.
 

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00