XXIX Sesja Rady Gminy Wyry - przyjęte uchwały

XXIX Sesja Rady Gminy Wyry odbyła się 29 kwietnia. Z powodu trwającej epidemii, obrady miały po raz kolejny charakter zdalny. Decyzją Rady Gminy Wyry, m.in. wprowadzone zostanie finansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów z terenu naszej gminy. Szczegóły opublikujemy na naszej stronie po podpisaniu umowy z gabinetem, który będzie wykonywał zabiegi.

Podczas posiedzenia przedstawiono także sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W trakcie obrad przyjęto następujące uchwały:

 • Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyry na lata 2021-2026 – uchwała przyjęta 14 głosami „za” i 1 głos „wstrzymującym się”,
 • Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXV/225/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – uchwała przyjęta 14 głosami „za” i 1 głos „wstrzymującym się”,
 • Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/246/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach – uchwała przyjęta 14 głosami „za” i 1 głos „wstrzymującym się”,
 • Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2021-2036 – uchwała przyjęta 14 głosami „za” i 1 głos „wstrzymującym się”,
 • Uchwałę w sprawie: w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2021 rok  – uchwała przyjęta 15 głosami „za”,
 • Uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2021 – uchwała przyjęta 14 głosami „za” i 1 głos „wstrzymującym się”,
 • Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wyry – uchwała przyjęta 14 głosami „za” i 1 głos „wstrzymującym się”,
 • Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry – uchwała przyjęta 15 głosami „za”,
 • Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Wyry – uchwała przyjęta 15 głosami „za”,
 • Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola w Gostyni, Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wyrach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyni – uchwała przyjęta 5 głosami „za” i 8 głosami „wstrzymującymi się”. 2 radnych zagłosowało „przeciw”,
 • Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wyry przekazanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach – uchwała przyjęta 11 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się”. 1 radny zagłosował „przeciw”.

Uchwały w ciągu kilku dni zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, a także na stronie www.prawomiejscowe.pl. Nagranie całego posiedzenia dostępne jest na stronie esesja tv.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

Od 23 marca Urząd Gminy Wyry jest zamknięty do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

Od 23 marca kasa Urzędu Gminy Wyry jest zamknięta do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001