XLV sesja Rady Gminy Wyry - przyjęte uchwały

XLV sesja Rady Gminy Wyry odbyła się 29 września.

Radni podczas posiedzenia przyjęli 9 uchwał. Między innymi zdecydowali o przeznaczeniu z budżetu gminy kwoty 20 000 zł celem zabezpieczenia środków na utworzenie wiaty rowerowej obok budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Pszczyńskiej 370 w Gostyni.

Rada, uchwałą, wyraziła także potrzebę utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej i ul. Łuczników w Gostyni i powierzyła Wójt Gminy Wyry podjęcie działań w tym kierunku.

Radni podjęli też decyzję o powołaniu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry. Uchwała, na mocy której, „w celu sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej”, powstanie Rada Seniorów, wejdzie w życie 1 listopada. Rada będzie liczyła 9 członków, seniorów, którzy ukończyli 60 lat i są mieszkańcami Gminy Wyry. Pierwsze wybory do Rady, której kadencja będzie trwała 3 lata, przeprowadzone zostaną w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie uchwały. Koszty obsługi posiedzeń pokrywane będą z budżetu Gminy Wyry. Członkowie Rady Seniorów będą pełnić swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet, zwrotu kosztów podróży i wynagrodzenia.

Podczas wrześniowego posiedzenia rady, pozytywnie rozpatrzona została także uchwała w sprawie nadania drodze biegnącej od ul. Drzymały do skrzyżowania z ul. Rybnicką, nazwy ulicy Czereśniowej.

Z wynikami głosowania można zapoznać się na stronie www.wyry.esesja.pl. Wszystkie uchwały po podpisaniu będzie można znaleźć na stronie www.prawomiejscowe.pl. Nagranie całego posiedzenia dostępne jest na stronie www.esesja tv.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00