XLIX sesja Rady Gminy Wyry - porządek obrad i transmisja na żywo

Już dziś, 26 stycznia o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry (II piętro) przy ul. Głównej 133 odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Wyry.

Radni rozpatrzą dziś m.in. projekty uchwał w sprawach:

  • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
  • przyjęcia lokalnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Wyry,
  • zmiany uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  • udzielenia pomocy rzeczowej Wołyńskiej Radzie Obwodowej Ukrainy w formie nieodpłatnego przekazania agregatu prądotwórczego,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 0,43 etatu dyspozytora Centrum Zarządzania Ratunkowego - Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2023 roku.

Transmisja na żywo

Porządek obrad

Z projektami wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Zbiór aktów: Projekty-uchwał-Rady-Gminy-Wyry - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl).

powrót