Wypłata stypendiów naukowych

Wypłata stypendiów naukowych

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii związany z wirusem COVID-19 informuję, że wypłata stypendium naukowego Wójta Gminy Wyry za I semestr roku szkolnego 2019/2020 zostanie zrealizowana na wskazane przez rodziców konta bankowe.

W terminie do 15 marca 2020 r. wpłynęły 82 wnioski o przyznanie stypendium naukowego (48 wniosków ze Szkoły Podstawowej w Wyrach i 34 wnioski ze Szkoły Podstawowej w Gostyni). W ocenie komisji stypendialnej wszystkie wnioski spełniają wymagania określone uchwałą VI/62/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry.

Rodzice uczniów otrzymają indywidualną informację w sprawie podania numeru rachunku bankowego, na który przekazane ma zostać stypendium dla dziecka poprzez edziennik.

powrót