Wyniki konkursów ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu pożytku publicznego

Publikujemy wyniki konkursów ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu pożytku publicznego.

Dotację 4 500 zł na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin przyznano Stowarzyszeniu Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie.

Dotację na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia przyznano:

- Stowarzyszeniu Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania pn. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ich rodzinom i bliskim",
- Stowarzyszeniu Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadania pn. Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy: działalność profilaktyczna, rówieśnicza, edukacyjna i prozdrowotna.
- Stowarzyszeniu Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" w Mikołowie w wysokości 2000,00 zł na realizację zadania pn. Prowadzenie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionych od innych środków psychoaktywnych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc domową.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

Od 23 marca Urząd Gminy Wyry jest zamknięty do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

Od 23 marca kasa Urzędu Gminy Wyry jest zamknięta do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001