Wyniki ankiety dotyczącej zagospodarowania centrów Gostyni i Wyr przeprowadzonej wśród mieszkańców w okresie od 6 do 22 maja

Wyniki ankiety dotyczącej zagospodarowania centrów Gostyni i Wyr przeprowadzonej wśród mieszkańców w okresie od 6 do 22 maja

WYRY I GOSTYŃ - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Kolejne działanie konsultacyjne w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej dla mieszkańców.

Cele i założenia przeprowadzenia badania

Badanie ankietowe zostało zaplanowane i przeprowadzone w ramach pogłębionych konsultacji społecznych odbywających się w ramach opracowywania miejskich planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wyry.

Ankieta była skierowana do mieszkańców Gostyni i Wyr. Jej głównym celem było zebranie opinii mieszkańców Gminy Wyry na temat obecnego zagospodarowania centrum Gostyni i Wyr oraz o kierunkach rozwoju tych przestrzeni w przyszłości.

Narzędzia badawcze i organizacja badania

Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety. W ankiecie zamieszczono łącznie 8 pytań. Sześć z nich dotyczyło odczuć i opinii na temat stanu obecnego centrów miejscowości oraz kierunków ich rozwoju w przyszłości, a także mobilności. Dwa kolejne pytania służyły identyfikacji badanej zbiorowości pod względem cech społeczno - demograficznych (metryczka).

Przyjęto sposób zbierania wypełnionych kwestionariuszy ankietowych za pomocą ogólnodostępnego kwestionariusza ankiety on-line na portalu Urzędu Gminy. Przed i podczas trwania badania przeprowadzono kampanię informacyjną w lokalnych mediach zapraszając do wypełnienia kwestionariusza.

W badaniu wzięło łącznie udział 301 respondentów, 139 odpowiedzi dotyczyło centrum Gostyni i 162 odpowiedzi dotyczyły centrum Wyr.

Wyniki ankiety:

raport_Wyry_Gostyn_ankieta-03.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-04.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-05.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-06.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-07.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-08.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-09.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-10.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-11.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-12.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-13.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-14.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-15.jpgraport_Wyry_Gostyn_ankieta-16.jpg

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001