Portal Gmina Wyry

Wybory samorządowe 2018
Czyste Powietrze

Wymiana kotłów węglowych na gazowe

Wymiana kotłów węglowych na gazowe

 Regulamin udziału  w projekcie „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła”

Regulamin znajdziesz tutaj

 

 

 

 

W dniu 25 stycznia 2018r. w Domu Kultury w Gostyni odbyło się spotkanie z mieszkańcami  w sprawie

wymiany źródła ciepła na paliwo stałe tzw. nieekologicznych kotłów węglowych.

 

 

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące projektu :

1.       Terminy

do 16 marca mieszkańcy mogą składać wnioski o udział w projekcie wraz z świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością, w której będzie instalacja nowego kotła oraz zgodę współwłaściciela na przeprowadzenie inwestycji. Wnioski składane po 28 lutym będą wpisywane na listę rezerwową.

Do 30 czerwca Gmina Wyry ma czas na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego.

→ Ogłoszenie wyników konkursu to styczeń 2019 roku.

→ Realizacja inwestycji to prawdopodobnie lato 2019 roku. Inwestycje mogą być przeprowadzane później. O terminie decyduje mieszkaniec. Terminem ostatecznym jest grudzień 2020r. (prosimy o zakreślanie terminu we wniosku o udział w projekcie).

2.       Kwestia świadectwa charakterystyki energetycznej

Załącznikiem niezbędnym do wniosku jest świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym audytor wykazuje kalkulację efektu ekologicznego (obniżenie CO2 o minimum 30%, redukcja emisji pyłów – wskaźnik PM 10. Jeżeli budynek nie jest ocieplony  a mieszkaniec chce dokonać tej inwestycji w tym roku – może wziąć udział w projekcie.  W świadectwie musi być uwzględniony stan „przed” ociepleniem  budynku i stan „po” .

3.       Wysokość dofinansowania

Mieszkaniec może uzyskać max. 9 000zł dofinansowania, przy wkładzie własnym 6 000zł. Jeżeli koszty kwalifikowane będą niższe, to mieszkaniec otrzyma 60% z kwoty kosztów kwalifikowanych. Gmina Wyry będzie miała czas 30 dni na wypłatę transzy.

4.       Prowadzenie działalności gospodarczej

Jeżeli pod danym adresem jest zgłoszona działalność gospodarcza nie można brać udziału w projekcie. Wyjściem z sytuacji jest zamknięcie działalności lub przeniesienie działalności pod inny adres na okres trwałości projektu (min 5 lat).

5.       Kontrola

W trakcie trwania projektu będą przeprowadzane kontrole przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy Wyry w losowo wybranych domach.

6.       Koszty kwalifikowane

- demontaż starego źródła ciepła

- zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z konieczną budową lub przebudową instalacji gazowej

- zakup i montaż niezbędnej armatury do prawidłowego funkcjonowania i obiegu ciepła

- próby szczelności  i ciśnieniowe

spotkanie.jpg

 

Więcej informacji na stronie www.wyry.pl lub bezpośrednio w Referacie Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy tel. 32/ 325 68 32 lub 32/ 325 68 13.

 

Raport z konsultacji tutaj.

 

Ważna informacja dla audytorów :

 W związku ze zmianą (doprecyzowaniem) bazy do audytów do konkursu z działania 4.3 (wymiana kotłów) należy stosować do wyliczenia wskaźników w audytach następujące źródło:

 

W przypadku szacowania wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (zarówno na potrzeby pola B.16 jak i F.1 i F.2) należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2017:

Dla CO2: http://www.kobize.pl/en/article/2016/id/800/wartosci-opalowe-wo-i-wskazniki-emisji-co2-we-w-roku-2014- do-raportowania-w-ramach-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-za-rok-2017

 

http://www.kobize.pl/en/file/wskazniki-emisyjnosci/id/105/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznejopublikowane-w-lutym-2017-r

 

Dla PM 10 należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10.

 

powrót