Wykaz nieruchomości

 

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży
 
I.    Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXIV/198/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
1.      Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisane w Księdze Wieczystej nr KA1M/00054000/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:
 

Lp.
Numer działki
Powierzchnia m˛
Rodzaj użytku
Cena wywoławcza netto zł
1.
3953/84
703
Bp
53 300,00
2.
3957/84
1807
Bp
92 800,00

 
2.      Nieruchomości gruntowe nie są obciążone.
3.       Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20 lipca 2010 r. Nr 131, poz. 2174) jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oznaczony symbolem 24 MNU.
 
 
 
 
 
 
II.    Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr VIII/70/2011 z dnia 26 lipca 2011 r.
1.        Nieruchomości gruntowe położone w Wyrach przy ul. Leszczynowej, zapisane w Księdze Wieczystej KA1M/00054000/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:
 

Lp.
Numer działki
Powierzchnia m˛
Rodzaj użytku
Cena wywoławcza netto zł
1.
852/47
935
Bp, ŁIV
 73 800, 00 zł
2.
855/47
985
Bp
 87 900, 00 zł
3.
856/47
989
Bp
 88 300, 00 zł
4.
857/47
992
Bp, ŁIV
 88 500, 00 zł

 
2.        Nieruchomości gruntowe nie są obciążone.
3.        Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLI/405/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 marca 2010 r. Nr 43, poz. 663) przeznaczenie działek oznaczonych w wykazie numerami 2,3 to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oznaczony symbolem 94 MNU; przeznaczeniem działek oznaczonych w wykazie numerami 1,4 to w częściteren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oznaczony symbolem 94 MNU oraz w części tereny rolnicze położone w dolinach cieków wodnych oznaczone symbolem 8R/WS.
 

 

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00