Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Dokładnie 15 października między godziną 7:00 a 21:00 odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W dzień wyborów parlamentarnych nie każdy wyborca będzie mógł oddać głos w miejscu zameldowania lub stałego zamieszkania. Nie oznacza to jednak, że straci w ten sposób możliwość głosowania. Przepisy dają możliwość uczestnictwa w wyborach w innym miejscu — nie tylko na terenie Polski, ale także za granicą. Wystarczy spełnić kilka warunków.

Pierwszym rozwiązaniem, które umożliwi udział w wyborach poza miejscem stałego pobytu, jest wniosek o zmianę miejsca głosowania. Pismo może złożyć każdy, kto będzie głosować w Polsce i w czasie głosowania będzie przebywał na terenie gminy innej niż ta, w której ma zameldowanie lub mieszka na stałe.

Głosowanie poza miejscem stałego pobytu umożliwia także zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Na podstawie takiego zaświadczenia można głosować w dowolnie wybranym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym opublikowanym na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) wniosek o zmianę miejsca głosowania oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów można składać do 12 października. Druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry na stronie: Gmina Wyry BIP - Informacje dla wyborców 10533582.

Osoby nieposiadające zameldowania na pobyt stały na terenie kraju, nie są wpisane w stałych obwodach głosowania w wyborach i tym samym nie będą wpisane na listach wyborczych.

Możliwy jest także udział w głosowaniu w wyborach parlamentarnych poza granicami Polski. W takim przypadku należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą. Zarejestrować można się do 10 października w polskiej ambasadzie lub konsulacie w kraju, w którym przebywamy. Inną możliwością jest złożenie wniosku online za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie PKW.

powrót