Wnioski o stypendium do 30 lipca

Do 30 lipca można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry.

Stypendium jest przyznawane jeżeli uczeń spełnia jedno z kryteriów:

1. osiąga wysokie wyniki w nauce:

a) przy średniej ocen 5,30 – dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,
b) przy średniej ocen 5,20 – dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych.

2. uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej,

3. uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej przeprowadzonej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Co należy złożyć?

 • wniosek
 • druk PIT 2a

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do skrzynki podawczej przy wejściu do urzędu, elektronicznie w formie skanu na adres mailowy edukacja@wyry.pl lub drogą pocztową do Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data wpływu do urzędu).

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji udziela Gabriela Pajor – inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wyry, nr tel.: (32) 325 68 33, e-mail: edukacja@wyry.pl.

Do pobrania:

1. Wniosek

2. Uchwała Rady Gminy Wyry

3. Klauzula informacyjna o powierzeniu danych

4. PIT 2a

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001