Uwaga! Zbliża się termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych

Wójt Gminy Wyry przypomina, że do 15 lutego należy złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych.

Podatkiem, zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. poz. 1170 z 2019r.) objęte są samochody ciężarowe pow. 3,5 t., ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. 

  • Uchwała Rady Gminy Wyry Nr XI/113/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku (Dz.U.W.Śl. z 2019 poz. 7334) dostępna jest na stronie www.prawomiejscowe.pl.
  • WZÓR DEKLARACJI na podatek od środków transportowych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.wyry.pl, w zakładce druki do pobrania, a także na stronie www.podatki.gov.pl.
  • Terminy płatności rat podatku od środków transportowych przypadają na 15 lutego i 15 września

powrót