Czyste Powietrze

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek – Konieczny uroczyście wręczyły stypendia za wyniki w nauce osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek – Konieczny uroczyście wręczyły stypendia za wyniki w nauce osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek – Konieczny uroczyście wręczyły stypendia za wyniki w nauce osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. W określonym uchwałą terminie wpłynęło łącznie 100 wniosków. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez komisję stypendialną.
Nagrodzonych zostało 18 uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i 10 uczniów klas VII –VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum Szkoły Podstawowej w Gostyni, 31 uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej i 17 uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum Szkoły Podstawowej w Wyrach, 6 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych poza gminą oraz 18 uczniów szkół ponadpodstawowych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

gim.JPG
ponadgim.JPG

szkoły podstawowe.JPG

 

powrót