Czyste Powietrze

VII Konkurs Fotograficzny pt. "Gmina Wyry w obiektywie" -zgłoszenia do 30 września br.!

VII Konkurs Fotograficzny pt.

VII Konkurs fotograficzny pt. „Gmina Wyry w obiektywie”

 

Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł ogłasza VII Konkurs fotograficzny pt. „Gmina Wyry w obiektywie”.

Konkurs trwa od dnia 22 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku.

Zasady konkursu:

  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 5 zdjęć wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.wyry.pl;
  • parametry zdjęcia: pliki JPG lub TIF, rozdzielczość minimum 300dpi, wymiary: minimum 1600 x 1200 pikseli;
  • prace należy dostarczyć drogą mailową na adres promocja@wyry.pl lub w opisanej, zaklejonej kopercie bezpośrednio bądź listownie do Urzędu Gminy Wyry do dnia 30 września 2019r. do godz.15:30.

Celem konkursu jest:

  • promocja Gminy Wyry poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków naszej gminy,
  • popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców naszego regionu jako elementu życia codziennego, sposobu na rekreację,
  • upowszechnienie i popularyzacja fotografii,
  • rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi z gminą,
  • zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących gminę, piękno przyrody i krajobrazu, ludzi, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę,
  • promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.

Organizatorem konkursu jest Gmina Wyry.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania:

Regulamin VII konkursu fotograficznego pn. ,, Gmina Wyry w obiektywie” + załączniki doc.

Regulamin VII konkursu fotograficznego pn. ,, Gmina Wyry w obiektywie” + załączniki pdf.

Zapraszamy do udziału w VII Konkurse.jpg

 

powrót