Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gostyni do 22 października

Do 22 października można wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gostyni.

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w jego projekcie.

Uwagi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, można składać w następujący sposób:

 • w formie tradycyjnej na piśmie do Wójta Gminy Wyry (ul. Główna 133, 43-175 Wyry),
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)
 • mailowo na adres: planowanie@wyry.pl.

Wniesienie uwagi (druk do pobrania) stanowi prawo, a nie obowiązek mieszkańca.

Rozpatrzenie uwag przez Wójta Gminy Wyry nastąpi w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 22 października. W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne ich rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Gminy Wyry – przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego.

Załącznik:

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00