Terminy najbliższych posiedzeń Rady Gminy Wyry i jej komisji stałych

Poniedziałek, 27 września:

Wtorek, 28 września:

Środa, 29 września:

Czwartek, 30 września:

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach Komisji oraz sesji Rady Gminy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wyry reprezentowany przez Wójta Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach przy ul. Głównej 133.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: inspektorodo@wyry.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w zdalnym posiedzeniu Komisji bądź sesji Rady Gminy organizowanych przez Urząd Gminy w Wyrach za pośrednictwem platformy Zoom na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez działanie tj. dokonanie zgłoszenia mailowego na adres rada@wyry.pl bądź dokonując zgłoszenia telefonicznego dzwoniąc pod numer telefonu 32 325 68 12 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia bądź sesji.
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku rejestrowanego podczas zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy organizowanych przez Urząd Gminy w Wyrach za pośrednictwem platformy Zoom przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez działanie tj. włączenie kamery na platformie Zoom.
 5. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu archiwizacji dokumentów, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również wszyscy uczestnicy spotkania online oraz wszystkie osoby mające dostęp do posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy transmitowanych na żywo.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, a po jego osiągnięciu przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
 9. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże niepodanie powyższych danych spowoduje niemożność uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu Komisji bądź sesji Rady Gminy.
 12. Włączenie przez Panią/Pana kamery rejestrującej Pani/Pana wizerunek podczas zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy organizowanych przez Urząd Gminy w Wyrach za pośrednictwem platformy Zoom jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w zdalnym posiedzeniu Komisji bądź sesji Rady Gminy.
 13. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00