Czyste Powietrze

Stypendia za wyniki w nauce

Stypendia za wyniki w nauce

W dniu 15 marca 2018r. (czwartek) upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania w zakładce „Dla mieszkańców - Stypendia i nagrody”.

 

 

powrót