Czyste Powietrze

Stypendia naukowe rozdane!

Stypendia naukowe rozdane!

 

Stypendia naukowe rozdane!

W dniu 5 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł oraz Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Słomka uroczyście wręczyły gratulacje dla 97 uczniów z Gminy Wyry za wysokie wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018.

 

Aby stypendium zostało przyznane należało spełnić wymogi określone w uchwale XXXVI/338/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2017 r. i osiągnąć następującą średnią ocen:

- 4,85 dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

- 5,20 dla uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II – III dotychczasowego gimnazjum,

- 5,30 dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

lub uzyskać tytuł laureata lub finalisty z konkursów przedmiotowych.

Za pierwszy semestr stypendia otrzymało 56 uczniów Szkoły Podstawowej w Wyrach, 21 uczniów Szkoły Podstawowej w Gostyni, 3 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych poza Gminą oraz 17 uczniów szkół ponadpodstawowych.

 Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy kolejnych sukcesów !

DSC02928.JPGZdjęcie: Szkoła Podstawowa w Wyrach.

 

DSC02931.JPG

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Gostyni.

DSC02937.JPG

Zdjęcie: Gimnazjaliści.

DSC02943.JPG

Zdjęcie: Szkoły ponadpodstawowe.

 

powrót