Portal Gmina Wyry

Staż w Urzędzie Gminy Wyry

Staż w Urzędzie Gminy Wyry

Staż w Urzędzie Gminy Wyry

Urząd Gminy Wyry poszukuje osoby zainteresowanej odbyciem stażu finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie na stanowisku administracyjno – biurowym w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wyry.

Na staż trwający do 6 miesięcy może zostać skierowany każdy bezrobotny. Bezrobotny, który nie ukończył 30 roku życia może zostać skierowany do odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy.

O zasadach odbycia stażu można uzyskać informację w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Mikołowie z siedzibą  Łaziskach Górnych tel. 32 325 03 80.

Osoby zainteresowane swoje oferty (podanie lub CV zawierające informacje o posiadanym wykształceniu, ewentualnie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego) mogą składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wyry (I piętro) ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry lub elektronicznie na adres urzad@wyry.pl w terminie do 18 sierpnia 2017 roku. Do składanej dokumentacji należy dołączyć informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na staż.

Rozstrzygniecie naboru nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2017 roku.

powrót