Czyste Powietrze

Staż w Urzędzie Gminy Wyry

Staż w Urzędzie Gminy Wyry

Staż w Urzędzie Gminy Wyry

Urząd Gminy Wyry poszukuje osoby zainteresowanej odbyciem stażu finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie na stanowisku administracyjno – biurowym w Urzędzie Gminy Wyry.

Przewidywany czas trwania stażu będzie wynosił od trzech do sześciu miesięcy.

 

 

O zasadach odbycia stażu można uzyskać informację w Powiatowym Urzędzie pracy
w Mikołowie z siedzibą  Łaziskach Górnych tel. 32 325 03 80.

Osoby zainteresowane swoje oferty (podanie lub CV zawierające informacje o posiadanym wykształceniu, ewentualnie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego) mogą składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wyry (I piętro) ul. Główna 133, 43-175 Wyry lub elektronicznie na adres urzad@wyry.pl w terminie do 13 listopada 2017 roku (poniedziałek). Do składanej dokumentacji należy dołączyć informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na staż.

Rozstrzygniecie naboru nastąpi najpóźniej do 15 listopada 2017 roku.

powrót