Spotkanie w ramach senackiego Zespołu ds. Śląska w związku z planowaną budową kolei dużych prędkości CPK

Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł oraz Joanna Pasierbek-Konieczny przewodnicząca Rady Gminy, 13 maja uczestniczyły w kolejnym spotkaniu w ramach senackiego Zespołu ds. Śląska w związku z planowaną budową kolei dużych prędkości CPK.

W spotkaniu wzięli udział senatorowie i posłowie Ziemi Śląskiej, burmistrzowie i wójtowie gmin znajdujących się na trasie przebiegu kolei, a także pełnomocnik ds. CPK Marcin Horała, przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny oraz reprezentanci Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 
Pełnomocnikowi ds. CPK wręczone zostało wspólne stanowisko władz samorządowych dotyczące włączenia, do opracowywanej przez firmę Egis, dokumentacji dwóch dodatkowych wariantów przebiegu kolei - śladem istniejącej linii E65 oraz tzw. „wariantu mikołowskiego”, który został uszczegółowiony i poparty przez Miasto Tychy.
 
Tak Joanna Pasierbek Konieczny podsumowała spotkanie na swoim profilu w mediach społecznościowych:

Co usłyszeliśmy? Nadal zero konkretów a dużo ogólnych sloganów o potrzebie budowy CPK. Nadal mamy czekać na wybór wariantu inwestorskiego i dopiero później - na etapie oceny środowiskowej - protestować jako strona. Padły nieśmiałe deklaracje, że „wariant mikołowski” jest podobno analizowany - natomiast nie w ramach opracowywanego studium, a jedynie w „wewnętrznym zespole CPK”. Co dalej? Przewodnicząca zespołu senackiego Halina Bieda zobowiązała się do zebrania wszystkich pytań zadanych podczas spotkania oraz tych, których nie zdążyliśmy zadać i złożenia ich podczas kolejnego posiedzenia Senatu RP.

Kolejne spotkanie z senatorami ma odbyć się jeszcze w czerwcu.
 
 
Spotkanie w ramach senackiego Zespołu ds. Śląska w związku z planowaną budową kolei dużych prędkości CPK.jpgCPK - stanowisko.jpgMapa - propozycja władz samorządowych.jpg
 
 

powrót