Czyste Powietrze

Słoneczna Gmina Wyry - obowiązek zgłoszenia instalacji do odbiorcy energii elektrycznej

Słoneczna Gmina Wyry - obowiązek zgłoszenia instalacji do odbiorcy energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Słoneczna Gmina Wyry”, Wykonawca wypełnia druk ZM do firmy Tauron wraz z załącznikami, po czym druk wysyła do Urzędu Gminy Wyry. Następnie pracownicy Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji informują telefonicznie właścicieli aby stawili się w Urzędzie i uzupełnili podpis na druku ZM. Podpis składa osoba która zawarła z firmą Tauron umowę na dostarczenie energii elektrycznej. Podpisane druki Urząd Gminy Wyry wysyła do firmy Tauron.

Właściciel nieruchomości może odebrać wypełniony z załącznikami druk ZM i złożyć go indywidualnie w firmie TAURON. 

powrót