Czyste Powietrze

Słoneczna Gmina Wyry - obowiązek zgłoszenia instalacji do odbiorcy energii elektrycznej

Słoneczna Gmina Wyry - obowiązek zgłoszenia instalacji do odbiorcy energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Słoneczna Gmina Wyry”, właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia instalacji do dostawcy energii elektrycznej. Gmina Wyry, po odbiorze każdych 20 instalacji, otrzyma od wykonawcy robót dokumenty potrzebne do zgłoszenia. Po dokonaniu odbioru będziemy się z Państwem kontaktować indywidualnie w celu podpisania druku ZM (dostępny tutaj). Następnie Gmina Wyry dostarczy komplet dokumentów do firmy Tauron. Oczywiście, właściciel nieruchomości może również, po odbiorze dokumentacji w Urzędzie Gminy Wyry, zgłosić instalację we własnym zakresie.

powrót