Trwa nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

Do 5 grudnia w Urzędzie Gminy Wyry można składać zgłoszenia do Gminnej Rady Seniorów.

Do Rady mogą kandydować:

  1. przedstawiciele osób starszych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wyry oraz uzyskały poparcie co najmniej 15 seniorów
  2. przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych z terenu Gminy Wyry, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, którzy uzyskali poparcie co najmniej 15 seniorów.

Aby zgłosić kandydaturę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go wraz z wykazem osób udzielających poparcia kandydatowi do Gminnej Rady Seniorów oraz oświadczeniem osoby o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady, w sekretariacie Urzędu Gminy - ul. Główna 133, 43-175 Wyry w godzinach jego pracy. Termin zgłoszeń upływa 5 grudnia.


Wzory formularzy do pobrania i wydruku:

dla przedstawicieli osób starszych:

dla przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych:

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Komunikacji Społecznej i Administracji: Zofia Syta - tel.: (32) 325 68 12.


Podstawa prawna:

Uchwała nr XLV/373/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry oraz nadania jej statutu: Akt prawny: Uchwała-XLV_373_2022 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)

 

powrót