Rozliczenie finansowo-rzeczowe Spółki Wodnej Wyry-Gostyń za 2020 rok

W 2020 roku wyczyszczonych zostało 4 206,00 mb rowów, na łączną kwotę 24 787,15 zł. Zarząd Spółki Wodnej dziękuje wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy dokonali wpłat na rzecz Spółki w 2020 roku (445 wpłat).

Wysokość zobowiązania w 2021 roku wynosi 25 zł od nieruchomości do 1 ha i proporcjonalnie 10 zł za każdy kolejny hektar posiadanego gruntu. Płatności można dokonywać na konto Spółki Wodnej: Bank Spółdzielczy w Tychach nr 66 8435 0004 0000 0000 7285 0002. Dzięki pozyskanym środkom Spółka będzie przeprowadzać dalsze prace konserwacyjne. Zarząd Spółki swoje prace wykonywał społecznie.

WPŁYWY

 • Stan na 1.01.2020: 681,01 zł   
 • Dotacja Urzędu Gminy Wyry: 5 000,00 zł             
 • Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 7 440,00 zł
 • Wpływy mieszkańców: 12 585,00 zł
 • RAZEM WPŁYWY: 25 706,01 zł

WYDATKI           

 • Zapłacone faktury: 24 787,15 zł
 • Opłaty bankowe: 328,50 zł
 • Inne (materiały biurowe, opłaty pocztowe): 200,00 zł
 • RAZEM WYDATKI: 25 315,65 zł

Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 390,36 zł.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

 1. Czyszczenie i udrożnienie rowu w Gminie Wyry przy ulicy Rybnickiej w Gostyni, odpływ rowu „G” na długości 423 mb umowa nr 1/2020, faktura na kwotę 3 100,00 zł.
 2. Czyszczenie i udrożnienie odcinka rowu w Gminie Wyry przy ulicy Łuczników w Gostyni - spływ wody do Gostynki na długości 1185 mb, umowa nr 2/2020 na kwotę 3 900,00 zł.
 3. Czyszczenie i udrożnienie rowu w Gminie Wyry przy ulicy Motyla w Gostyni, rów „G” wraz z dwoma odpływami o długości 1440 mb umowa nr 3/20120 faktura na kwotę 8 000,00 zł.
 4. Czyszczenie i udrożnienie odcinka rowu w Gminie Wyry na terenie NOMA 2 w Wyrach o długości 42 mb, umowa nr 4/2020 faktura na kwotę 861,00 zł.
 5. Czyszczenie rowu w Gminie Wyry od ulicy Kopaniny w kierunku ulicy Spokojnej w Wyrach o długości 370 mb, umowa nr 5/2020 faktura na kwotę 2 958,15 zł.
 6. Czyszczenie i udrożnienie odcinka rowu Gminie Wyry od ulicy Rybnickiej w Gostyni o długości 274 mb, umowa 6/2020, faktura na kwotę 2 192,00 zł.
 7. Czyszczenie i udrożnienie rowu w Gminie Wyry od stawu Wici w kierunku ulicy Puszkina w Wyrach na odcinku 472 m umowa nr 7/2020, faktura na kwotę 3 760,00 zł.

Z poważaniem

Przewodniczący Spółki Wodnej
Adam Klęczek
tel. 515 079 021

Załącznik:

rowy.jpg150292708_3870378066351988_8439975411618130416_n.jpg

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001