Rozlicz swój podatek PIT w Gminie Wyry

Czy mieszkałaś/eś w Gminie Wyry 31 grudnia 2022 roku? Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to rozlicz swój podatek PIT w Gminie Wyry.

Pora na rozliczenie podatku. To czas, w którym możemy zadbać o swoją gminę i samych siebie.

Jednym z najważniejszych elementów budżetu Gminy Wyry jest udział w podatku dochodowym PIT. Zmiany w przepisach ograniczyły znacznie wpływy z podatku PIT. Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. Nie zmienia to jednak faktu, że im więcej rozliczających się w Gminie Wyry, tym korzystniej dla jej finansów.

Niech pieniądze z Twojego podatku wrócą do Ciebie! W tym celu wystarczy w deklaracji podatkowej w sekcji A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA wskazać Urząd Skarbowy w Mikołowie.

Więcej o tym, jak prawidłowo rozliczyć PIT znajdziesz w instrukcji. Rozliczenia podatku PIT potrwają od 15 lutego do 2 maja.

Uzupełniając swoje zeznanie podatkowe warto także wskazać organizację, która może otrzymać 1,5% naszego podatku.

Lp.

Nazwa organizacji

Nr KRS

Cel szczegółowy

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni

0000116212

OSP w Gostyni, woj. śląskie

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrach

0000116212

OSP w Wyrach

3

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie

0000057478

 

4

 

 

 

 

 

 

Fundacja Pracownicza PRO-EKO

0000064561

Wojownik Wyry

 

5

Przedszkole w Gostyni

 

6

Sport w Gminie Wyry

 

7

SP Gostyń

8

Dla Agaty Labus

9

Parafia Podwyższenia Krzyża Św. - Gostyń

10

Przedszkole Wyry

11

Stowarzyszenie Raki Gostyń

12

Stowarzyszenie Klub Sportowy Fortuna Wyry

0000123861

 

13

Szkoła Podstawowa w Wyrach

0000207472

 

 

powrót