Program dla rolników

Program dla rolników

Gmina Wyry planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Do złożenia wniosku wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem. W związku z tym, do 13 grudnia (piątek) wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Wyry mogą zgłaszać się do udziału w programie.

Kartę zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry w Wyrach w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wyry, 43-175 Wyry, (decyduje data stempla pocztowego). Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów. Realizacja programu na terenie naszej gminy będzie uzależniona od uzyskania dotacji. Organizatorem konkursu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Karta zgłoszenia

 

 

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001