Czyste Powietrze

Znowu smog i zła jakość powietrza – co mogę zrobić?

Znowu smog i zła jakość powietrza – co mogę zrobić?

Rozpoczął się sezon grzewczy i powrócił problem złej jakości powietrza w naszej gminie. Nie chcesz dłużej truć swojej rodziny i sąsiadów? Chcesz wymienić piec, a nie wiesz, gdzie szukać dofinansowania? Czy Gmina może pomóc w tej sytuacji? Gdzie szukać pomocy? Prezentujemy przegląd rozwiązań i odpowiadamy na najczęściej padające ostatnio w Urzędzie Gminy pytania mieszkańców.

Kontrole Straży Miejskiej

Gmina Wyry podejmuje walkę ze smogiem realizując zapisy Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz „uchwały antysmogowej”. Przypominamy, że w każdej chwili Straż Miejska może przeprowadzać kontrole naszych kotłowni w zakresie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania. Kontrole mogą odbywać się przez całą dobę – także podczas weekendu[1]!

Projekt – Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła – program ograniczania niskiej emisji

Nasza gmina w poprzednich latach w ramach działań związanych z poprawą jakości powietrza zrealizowała projekt „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła – program ograniczania niskiej emisji”. W ramach umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w budynkach jednorodzinnych, do 30 października wymieniono 26 kotłów węglowych na kotły gazowe, w tym 15 w Wyrach i 11 w Gostyni.

Przedsięwzięcie realizowane było w formule grantowej, tzn. mieszkańcy sami wybierali wykonawcę robót, natomiast Gmina Wyry przekazywała dotację w maksymalnej wysokości 7 200,00 zł bezpośrednio na konto wykonawcy. Wartość projektu wyniosła 350 989,04 zł, w tym 180 000,00 zł stanowiły środki WFOŚiGW w Katowicach, natomiast 170 989,04 zł to środki mieszkańców Gminy Wyry.

Słoneczna Gmina Wyry

Nasza Gmina realizowała również projekt „Słoneczna Gmina Wyry”. W jego ramach, powstało w sumie 85 instalacji fotowoltaicznych i solarnych, które wiosną zostały zamontowane na budynkach jednorodzinnych oraz posesjach mieszkańców. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 797 099,33 zł.

Inwestycja obejmowała montaż 73 instalacji fotowoltaicznych (33 w Gostyni i 40 w Wyrach) oraz 12 instalacji solarnych (6 w Gostyni i 6 w Wyrach). Wybudowanych zostało 40 instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,13 kW, 15 instalacji o mocy 4,05 kW oraz 18 instalacji o mocy 3,24 kW, których sumaryczna moc wynosi 324,27 kW. Zamontowanych zostało również 38 kolektorów słonecznych, których sumaryczna moc wynosi 28 kW. Projekt był współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obecnie w Gminie Wyry skończyły się środki zewnętrzne m.in. w ramach RPO WSL 2014-2020, w ramach których gmina może się ubiegać o dofinansowanie działań związanych z poprawą jakości powietrza. Informujemy, że harmonogram kolejnych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2020 nie został jeszcze ogłoszony.

O kolejnych możliwościach otrzymania pomocy w zakresie poprawy jakości powietrza, Urząd Gminy będzie informował na bieżąco poprzez stronę www.wyry.pl, a także urzędowego Facebooka.


Jakie inne możliwości mają obecnie mieszkańcy?

Program Czyste Powietrze

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania, docieplenia przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), czy montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.

Warunek podstawowy dla budynków istniejących – wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Warunek podstawowy dla budynków budowanych – zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Realizacja programu: 2018-2029 r.
Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.

KONTAKT

Program Czyste Powietrze w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach obsługuje Zespół ds. Programu Czyste Powietrze.

Infolinia programu „Czyste powietrze”: 32 60 32 252
Adres email: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

Podstawowe informacje o programie
Strona internetowa programu Czyste Powietrze
Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacje dotyczące Programu "Czyste powietrze" można uzyskać w punktach konsultacyjnych w następujących lokalizacjach:

  1. Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30) 
  2. Bielsko - Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
  3. Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

 

Program „Mój prąd”

Chcesz otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej? Skorzystaj z rządowego programu „Mój prąd”. Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek możesz złożyć: elektronicznie przez internet, w wersji papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub przesłać go drogą pocztową, ewentualnie kurierem, na adres NFOŚiGW.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem – potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem.

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym. Termin pierwszego naboru – od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków. Kolejny nabór planowany jest od początku 2020 roku.

KONTAKT

Informacji udzielają Doradcy Energetyczni.
Kontakt w NFOŚiGW: 22 45 95 990 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
.

Podstawowe informacje o programie
Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Ulga termomodernizacyjna

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT – tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

KONTAKT

Informacji o uldze termomodernizacyjnej udzielają Urzędy Skarbowe.
Urząd Skarbowy w Mikołowie: 32 324 61 00

W objaśnieniach podatkowych prezentujemy zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej
Podstawowe informacje
Inne przydatne linki

 [1] Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

powrót