Podpisano umowę na dofinansowanie kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją)

Wójt Barbara Prasoł oraz skarbnik Grażyna Słowik podpisały dziś (4/03) umowę z Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją).

Koszt całkowity tej inwestycji to 3 999 156 zł, w tym: 1 999 965 zł stanowi przyznane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, zaś pozostała po odjęciu dofinansowania kwota pokryta zostanie z budżetu gminy.

Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2021-2022 i obejmuje swym zakresem zabudowę 103 przydomowych przepompowni ścieków na nieruchomościach mieszkańców zlokalizowanych na: ul. Rybnickiej (od 287 do numeru 351 wraz z nr parzystymi), Kłosa (do numeru 18), Drzymały (do nr 6), Mamzera oraz fragment ul. Motyla (prace nie będą obejmowały ul. Motyla-boczna). Dokumentacja projektowa na kanalizację jest już wykonana, więc w najbliższych tygodniach ogłoszony zostanie przetarg na jej budowę. Wówczas opublikujemy mapę z dokładną lokalizacją inwestycji.

Z informacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków na dofinansowanie do inwestycji związanych z kanalizacją. Gmina z pewnością weźmie udział w konkursie i zamierza w nim ująć pozostałą część kanalizacji w Gostyni tj. końcówkę ul. Rybnickiej wraz z ulicami przyległymi, końcówkę ul. Kłosa, Drzymały wraz z ulicami przyległymi, ul. Obrońców Śląskich oraz ul. Dębową, Brzozową oraz ul. Motyla.

Podpisano umowę na dofinansowanie kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją)

logo PROW 2014-2020

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

Od 23 marca Urząd Gminy Wyry jest zamknięty do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

Od 23 marca kasa Urzędu Gminy Wyry jest zamknięta do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001