Pamiętaj o nowej deklaracji! Sprawdź, czy musisz ją złożyć

Od 1 stycznia obowiązuje nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można pobrać tutaj.

Kto musi złożyć nową deklarację?

Nową deklarację musi złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której np. przybyło, bądź ubyło domowników lub też właściciel chce kompostować bioodpady i skorzystać z 4 zł ulgi. Deklarację muszą też koniecznie złożyć właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli np. nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, zakładów pracy, czy budynków użyteczności publicznej.

Gdzie złożyć deklarację?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz uchwalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Przykład podstawowy: Opłata za odpady = 4 osoby x 29,00 zł/miesiąc = 116,00 zł/miesiąc

 • Przykład z kompostowaniem: Opłata za odpady = (4 osoby x 29,00 zł/miesiąc) – (4 osoby x 4,00 zł/miesiąc) = 100,00 zł/miesiąc

deklaracja odpady przykład wypełnienia-1.jpgdeklaracja odpady przykład wypełnienia-2.jpgdeklaracja odpady przykład wypełnienia-3.jpgdeklaracja odpady przykład wypełnienia-4.jpgdeklaracja odpady przykład wypełnienia-5.jpg

Przykład wypełnienia deklaracji dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie stanowiła iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz częstotliwości wywozu odpadów (przyjęty mnożnik dla odpadów zmieszanych) i uchwalonej stawki.

 • Przykład: Opłata za odpady = [(2 kubły x 1,0 mnożnik) x 6,35 zł/miesiąc] + (3 kubły x 6,35) = 31,75 zł/miesiąc

deklaracja odpady przykład wypełnienia niezamieszkała-1.jpgdeklaracja odpady przykład wypełnienia niezamieszkała-2.jpgdeklaracja odpady przykład wypełnienia niezamieszkała-3.jpgdeklaracja odpady przykład wypełnienia niezamieszkała-4.jpgdeklaracja odpady przykład wypełnienia niezamieszkała-5.jpg

 
Załączniki:

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

Od 23 marca Urząd Gminy Wyry jest zamknięty do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

Od 23 marca kasa Urzędu Gminy Wyry jest zamknięta do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001