Ogłoszono przetarg na termomodernizację budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE

Gmina Wyry 1 czerwca ogłosiła przetarg na termomodernizację budynków Domu Kultury w Gostyni, OSP w Gostyni oraz GOPS-u w Wyrach. Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2021 r. o godz. 9:00. Projekt przewiduje pełną termomodernizację budynków wraz z kompleksową modernizacją systemów grzewczych i montażem instalacji fotowoltaicznych.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wyry” otrzymał wsparcie w wysokości 2 259 131,90 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. (Link do informacji o dofinansowaniu).

Zadanie zostało podzielone na trzy części:

Część 1 – Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni – zaprojektowanie i wykonanie pomp ciepła.

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Gostyni.png

Budynek Domu Kultury w Gostyni

Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznych w tym komunalnych będących własnością gminy – budynek OSP w Gostyni.

OSP_w_Gostyni.jpg 

Budynek OSP w Gostyni

Część 3 – Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznych w tym komunalnych będących własnością gminy – budynek w Wyrach ul. Główna 107.

GOPS.jpg 

Budynek w Wyrach ul. Głównej 107 

Przedmiot zamówienia dla każdej z trzech części obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, uzyskaniem niezbędnych do realizacji ostatecznych decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót budowlanych, opinii, pozwoleń, ekspertyz i wytycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową oraz przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz audyt energetyczny. Pełna dokumentacja przetargowa dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001