Ogłoszenie o wyłożeniu Projektu Planu Urządzenia Lasu

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, że do 21 grudnia wyłożony będzie do konsultacji społecznych projekt Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Kobiór na lata 2023–2032.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie: Nadleśnictwo Kobiór - Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach - Portal Gov.pl (www.gov.pl). Plan jest również do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Kobiór: ul. Katowicka 141, Piasek oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (Wydział Urządzania Lasu): ul. św. Huberta 43/45, 00–543 Katowice.

Uwagi i wnioski można przesyłać do 21 grudnia na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. św. Huberta 43/45, 00–543 Katowice, e-mail: rdlp@katowice.lasy.gov.pl.

powrót