Oferta pracy - usługi sprzątania w Urzędzie Gminy Wyry

Oferta pracy - usługi sprzątania w Urzędzie Gminy Wyry

Zapraszamy zainteresowane podmioty/osoby prowadzące działalność gospodarczą (lub chcące taką działalność prowadzić) do złożenia oferty na wykonywanie usług sprzątania w Urzędzie Gminy Wyry (ul. Główna 133), w tym w pomieszczeniach Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (ul. Główna 58) w zakresie:

1. Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy w dwóch budynkach (ul. Główna 58 i ul. Główna 133) obejmujące:

 • Codzienne mycie podłóg w pomieszczeniach wskazanych w pkt. b), c), d) i f), o łącznej powierzchni ok. 630 m2, w tym wykładziny PCV, wykładziny dywanowe, płytki ceramiczne i lastriko, panele podłogowe;
 • Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych (ok. 340 m2) polegające na: wycieraniu kurzu z mebli, biurek i parapetów, odkurzaniu wykładzin podłogowych (dywanowych), przecieraniu na mokro powierzchni podłogowych, krzeseł na korytarzu, opróżnianiu koszy na śmieci, wymianie worków foliowych w koszach, wynoszeniu śmieci;
 • Codzienne sprzątanie innych pomieszczeń (ok. 165 m2) takich jak: sala narad, korytarze, schody, kuchnie polegające na wykonywaniu czynności analogiczne jak w przypadku sprzątania pomieszczeń biurowych;
 • Codzienne sprzątanie sanitariatów (ok. 25 m2) polegające na: myciu urządzeń sanitarnych środkami czystości, wycieraniu kurzu z parapetów, przecieraniu posadzek na mokro, myciu drzwi, klamek, umywalek oraz wycieraniu luster;
 • Codzienne zmywanie naczyń pozostawionych po naradach odbywających się w gabinecie wójta;
 • Raz w tygodniu sprzątanie pomieszczeń archiwów zakładowych, serwerowni, kancelarii tajnej po uprzednim dostępie przez merytorycznego pracownika oraz kotłowni, łazienki w piwnicy, schodów i korytarza w piwnicy w godzinach pracy Urzędu (ok. 100 m2);
 • W zależności od potrzeb mycie powierzchni przeszklonych tj. ścian oraz drzwi;
 • Codzienne mycie zewnętrznych schodów wejściowych;
 • Średnio raz w tygodniu mycie drzwi zewnętrznych;
 • Średnio raz w miesiącu sprzątanie sali narad po posiedzeniach Rady Gminy polegające na: myciu naczyń, sprzątaniu sali narad i kuchenki po dniu narady (posiedzenia), wycieraniu kurzu z mebli, biurek i parapetów, przecieraniu na mokro powierzchni podłogowych, opróżnianiu koszy na śmieci oraz wynoszeniu śmieci;
 • Średnio raz w tygodniu sprzątanie sali narad po posiedzeniach komisji rady Gminy, polegające na wykonywaniu czynności analogiczne jak w przypadku sprzątania sali narad po posiedzeniach Rady Gminy;
 • Raz w tygodniu pranie ścierek do wycierania naczyń w ilości ok. 10 sztuk.  

2. Dwa razy w roku ścieranie z kurzu listew ściennych (korytka) z instalacją elektryczną informatyczną.

3. Raz w roku mycie drzwi wewnętrznych do biur, sanitariatów, paneli ściennych oraz płytek ściennych w sanitariatach.

4. Dwa razy w roku mycie okien w poszczególnych pomieszczeniach w ilości: 8 okien dachowych, 29 okien biurowych i 12 okien piwnicznych.

5. Do obowiązków Wykonawcy ponadto należeć będzie codzienne zamykanie budynku urzędu i kodowanie alarmu po zakończeniu pracy urzędu a także po posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się w terminach wcześniej wskazanych przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawcy zostaną powierzone klucze do budynków Urzędu, zostanie zapoznany z kodami systemów alarmowych oraz zobowiązany do zachowania tajemnicy w kwestiach związanych z wykonywaniem wyżej wymienionych zadań.

6. Codzienne sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy (z wyjątkiem pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego) musi odbywać się 5 razy w tygodniu po godzinach pracy Urzędu Gminy tj.: poniedziałki od godziny 17.00; wtorek, środa, czwartek od godziny 15.30; piątek od godziny 14.00.

7. Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego musi odbywać się 5 razy w tygodniu w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.: poniedziałki od godziny 16.30; wtorek, środa, czwartek od godziny 15.00; piątek od godziny 13.30.

8. Do sprzątania oraz mycia okien i powierzchni szklanych wykonawca użyje własnego sprzętu i środków ochrony indywidualnej (obuwie, rękawiczki) oraz własnych środków czystości.

Proszę o podanie miesięcznej stawki wynagrodzenia za świadczenie ww. usług.

W wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony tj. 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133 bądź przesłać za pomocą poczty polskiej, kuriera itp. (dopuszcza się formę elektroniczną na adres urzad@wyry.pl) do dnia 16.11.2020 r. W sprawie przeprowadzenia oględzin lub ewentualnych zapytań proszę kontakt z p. Beatą Stencel-Badocha tel. 32 3256800 lub ug.sekretariat@wyry.pl.

Ogłoszenie po pobrania

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

 

Bezpośrednia obsługa mieszkańców i klientów odbywa się do godz. 14:00 przy 2 bezpiecznych stanowiskach obsługi na parterze urzędu. Po godzinie 14:00 wejście do urzędu możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem!

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 14:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 14:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 14:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001