Od 26 stycznia można składać deklarację przez ePUAP

Od dnia 26 stycznia możliwe jest składanie elektronicznej wersji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez platformę ePUAP.

Uchwałą Rady Gminy Wyry z dnia 30 grudnia 2020 r. określono warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklarację można składać jako załącznik pdf do wniosku „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" udostępnionego na platformie ePUAP.

SKŁADANIE DEKLARACJI ODPADOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ EPUAP – 4 MOŻLIWOŚCI:

I SPOSÓB:

 1. Logujemy się na swoje konto na platformie epuap (epuap.gov.pl)
 2. Klikamy w bezpośredni link.

II SPOSÓB

 1. Logujemy się na swoje konto na platformie epuap (epuap.gov.pl)
 2. Po zalogowaniu klikamy „KATALOG SPRAW” w głównym menu i potem w polu „Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę” wpisujemy: Wyry, klikamy „lupkę” i wybieramy z uzyskanego wyniku ostatnią pozycję: URZĄD GMINY WYRY.
 3. Klikamy „Pokaż sprawy wybranego urzędu”.
 4. Z listy dostępnych usług wybieramy „Ochrona Środowiska”.
 5. Następnie „Prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami” i wybieramy „Deklaracja korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
 6. Klikamy „Załatw sprawę”.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

III SPOSÓB

 1. Logujemy się na swoje konto na platformie epuap (epuap.gov.pl)
 2. Po zalogowaniu klikamy „KATALOG SPRAW” w głównym menu i potem w polu „Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę” wpisujemy: Wyry, klikamy „lupkę” i wybieramy z uzyskanego wyniku ostatnią pozycję: URZĄD GMINY WYRY.
 3. Klikamy „Pokaż sprawy wybranego urzędu”.
 4. Wybieramy „Inne podziały spraw”.
 5. Następnie „Alfabetyczna lista spraw” i w katalogu litery „D” wybieramy i klikamy „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
 6. Klikamy „załatw sprawę”.

5.jpg6.jpg

IV SPOSÓB:

 1. Logujemy się na swoje konto na platformie epuap (epuap.gov.pl)
 2. Po zalogowaniu klikamy „KATALOG SPRAW” w głównym menu i potem w polu „Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę” wpisujemy: Wyry, klikamy „lupkę” i wybieramy z uzyskanego wyniku ostatnią pozycję: URZĄD GMINY WYRY.
 3. Klikamy „Pokaż sprawy wybranego urzędu”.
 4. Wybieramy „Inne podziały spraw”.
 5. Następnie „Klasyfikacja terytorialna” -> śląskie -> mikołowski -> Wyry (gmina wiejska) i klikamy „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
 6. Klikamy „załatw sprawę”.

7.jpg

Pisma doręczane do urzędów w formie elektronicznej uwierzytelniane są w następujący sposób:

 • Za pomocą e-podpisu – czyli kwalifikowanym podpisem elektronicznym posiadającym ważny certyfikat (potwierdzony notarialnie lub poprzez biuro certyfikujące e-podpis) uwierzytelniającego, że pismo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zostało wysłane przez osobę, posługującą się takim podpisem; pismo takie posiada taką samą moc, co forma pisemna i jest uznawana nie tylko w kontaktach z urzędami, ale również w obrocie gospodarczym, między osobami fizycznymi.
 • Za pomocą platformy EPUAP, poprzez profil zaufany – czyli bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach e-administracji, który po zalogowaniu się pozwala na kontakty z urzędami bez konieczności każdorazowego korzystania z e-podpisu.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00