Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „Hubertus” w Orzeszu

Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „Hubertus” w Orzeszu.

Na podstawie art. 42ab. ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowego polowania Koła Łowieckiego „Hubertus” Orzesze.

Informuję, iż zgodnie z art. 42ab. ust. 3 „Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu”.

W załączeniu Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 Koła Łowieckiego „Hubertus” w Orzeszu.

[WÓJT GMINY WYRY]

 

L.p.

Data

Godz. rozpoczęcia

Godz. zakończenia około

Miejsce zbiorki myśliwych

Teren polowania

Na jaką zwierzynę

Rodzaj polowania

Prowadzący polowanie

1

28-29.10.

2021

7:30

14:00

Strzelnica myśliwska - Chleburad

Lasy na terenie K.Ł. Hubertus

Jelenie,, dziki, sarny, drapieżniki łowieckie

Dewizowe

 

2

3.11.2021

7:30

14:00

Strzelnica myśliwska - Chleburad

Lasy na terenie K.Ł. Hubertus

Jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki łowieckie, bażanty

Polowanie Hubertowskie

 

3

14.11.2021

7:30

14:00

Strzelnica myśliwska - Chleburad

Lasy na terenie K.Ł. Hubertus

Jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki łowieckie, bażanty

Zbiorowe

 

4

21.11.2021

7:30

14:00

Strzelnica myśliwska - Chleburad

Lasy na terenie K.Ł. Hubertus

Jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki łowieckie, bażanty

Komercyjne

Łowczy

5

28.11.2021

7:30

14:00

Strzelnica myśliwska - Chleburad

Lasy na terenie K.Ł. Hubertus

Jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki łowieckie, bażanty

Zbiorowe

lub

wyznaczony

6

5.12.2021

7:30

14:00

Strzelnica myśliwska - Chleburad

Lasy na terenie K.Ł. Hubertus

Jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki łowieckie, bażanty

Zbiorowe

 

7

12.12.2021

7:30

14:00

Strzelnica myśliwska - Chleburad

Lasy na terenie K.Ł. Hubertus

Jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki łowieckie, bażanty

Zbiorowe

myśliwy

8

19.12.2021

7:30

14:00

Strzelnica myśliwska - Chleburad

Lasy na terenie K.Ł. Hubertus

Jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki łowieckie, bażanty

Zbiorowe

 

9

2.01.2022

7:30

14:00

Strzelnica myśliwska - Chleburad

Lasy na terenie K.Ł. Hubertus

Jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki łowieckie, bażanty

Zbiorowe

 

10

9.01.2022

7:30

14:00

Strzelnica myśliwska - Chleburad

Lasy na terenie K.Ł. Hubertus

Jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki łowieckie, bażanty

Zbiorowe

 

11

16.01.2022

7:30

14:00

Strzelnica myśliwska - Chleburad

Lasy na terenie K.Ł. Hubertus

Jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki łowieckie, bażanty

Zbiorowe

 

Uwagi:

Udział w polowaniu należy zgłosić Łowczemu Koła co najmniej na trzy dni przed jego odbyciem się.
Udział gości w polowaniu należy zgłosić Łowczemu Koła co najmniej na trzy dni przed jego odbyciem się.

Załącznik:

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00