Obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gostyni oraz Wyr

Obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gostyni oraz Wyr

Ponawiamy informację, że przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gostyni oraz Wyr.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie do Wójta Gminy Wyry ul. Główna 133, 43-175 Wyry, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek, w terminie do 7 października 2020 r. Jako wniesienie na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą poczty elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwaga! Osoby, które składały już wniosek do planu w prowadzonej procedurze, nie muszą ponawiać składania wniosków!

Do pobrania:

skan do zamieszczenia na stronie ug Wyry. fb i bip-1.jpgskan do zamieszczenia na stronie ug Wyry. fb i bip-2.jpgskan do zamieszczenia na stronie ug Wyry. fb i bip-3.jpg

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001