Wykaz telefonów Akcji Zima

W Gminie Wyry rozpoczęła się Akcja Zima 2020/2021. Oznacza to gotowość służb do podjęcia działań, związanych z usuwaniem skutków zimy. Na czym dokładnie polega akcja oraz gdzie zadzwonić po pomoc? Poniżej publikujemy wykaz telefonów oraz najważniejsze informacje.

Akcja zima 2020/2021

Plakat do pobrania w formacie PDF

Utrzymanie dróg gminnych polega na ich odśnieżaniu w trakcie lub zaraz po ustaniu opadów atmosferycznych jako drogi „białe przejezdne”, bez dodatkowego posypywania środkami chemicznymi czy materiałem sypkim.

Ze względu na fakt, iż drogi gminne są drogami lokalnymi, a ruch ma charakter bezpośredniego dojazdu do posesji, tego typu utrzymanie jest wystarczające, wymagające jedynie rozwagi kierowców korzystających z tych dróg.

Ponadto, na terenie Gminy Wyry odśnieżane są parkingi i place, które są utrzymywane w stanie umożliwiającym na swobodne poruszanie się wraz z likwidacją ich śliskości poprzez posypywanie piaskiem lub polanie solanką w miejscach najbardziej uczęszczanych.

W tym miejscu należy przypomnieć, iż obowiązek utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz.2068 z późn.zm.), należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, zgodnie z art.5 ust.1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.).

Kolejność odśnieżania dróg gminnych:

 1. Drogi gminne publiczne
 2. Drogi gminne wewnętrzne, parkingi gminne
 3. Drogi gminne wewnętrzne dojazdowe do posesji
 4. Drogi prywatne – tylko w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców

Drożej za Akcję Zima

Miesięczna cena za utrzymanie gotowości technicznej sprzętu do zimowego utrzymania dróg w Gminie Wyry to 32 000 zł, przy założeniu, że do wykonania zamówienia wykonawca przeznaczy cztery ciągniki rolnicze lub cztery koparko-ładowarki wyposażone w pługi oraz cztery piaskarki lub piaskarko-solarki. Stawka za motogodzinę pracy pojazdu z pługiem przy odśnieżaniu to 99 zł, stawka za posypywanie piaskiem całej szerokości drogi na odcinku 1 km – 55 zł, zaś stawka za posypywanie środkami chemicznymi całej szerokości drogi na odcinku 1 km – 69 zł.

Zaproponowane stawki za tzw. gotowość są zdecydowanie wyższe, niż te, które obowiązywały w poprzednim sezonie zimowym. Miesięczna cena za utrzymanie gotowości technicznej sprzętu do zimowego utrzymania dróg podczas Akcji Zima 2019/2020 wyniosła 18 518 zł – usługi były prowadzone z wykorzystaniem sześciu ciągników wyposażonych w pługi odśnieżne oraz cztery piaskarki. Stawka za motogodzinę pracy pojazdu z pługiem przy odśnieżaniu wynosiła 120 zł, za posypywanie piaskiem 72 zł, natomiast środkami chemicznymi – 72 zł.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001