Najbliższe posiedzenia Komisji Stałych i Sesja Rady Gminy Wyry - terminy

Najbliższe posiedzenia Komisji Stałych i Sesja Rady Gminy Wyry - terminy

Posiedzenia Komisji Stałych Rady gminy Wyry w kwietniu odbędą się w następujących terminach:

27 kwietnia:

28 kwietnia:

29 kwietnia:

30 kwietnia:

 

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wyry

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), informuję o tym, że XVI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz. 16.00 w trybie zdalnym.

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na stronie https://transmisja.esesja.pl/wyry.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos podczas trwania sesji proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry za pośrednictwem poczty elektronicznej rada@wyry.pl do dnia 28 kwietnia br. (wtorek) do godz. 15:30.

Joanna Pasierbek - Konieczny
Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001