Miej wpływ na to co dzieje się w gminie – złóż wniosek do projektu budżetu!

Do 11 października mieszkańcy mogą składać wnioski do projektu budżetu na 2022 rok.

Wnioski powinny zawierać nazwę zadania (czynności), jego krótką charakterystykę, uzasadnienie realizacji i szacunkowy koszt. Można je składać do skrzynki podawczej przy wejściu do Urzędu Gminy, drogą mailową na adres urzad@wyry.pl, lub za pośrednictwem skrytki ePUAP. Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego ujęcia proponowanych wydatków w projekcie budżetu!

Możliwość składania przez mieszkańców wniosków do projektu budżetu wynika z uchwały Rady Gminy Wyry z 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z nią, wójt Gminy Wyry na podstawie złożonych wniosków mieszkańców, radnych, poszczególnych referatów urzędu, projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, uwzględniając planowane dochody gminy, sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej Radzie Gminy Wyry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00