Konsultacje społeczne w sprawie planów budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Gostyni

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”. Zgodnie z założeniem autorów tej koncepcji – firmy Sweco Polska sp. z o.o. – w Gostyni miałby powstać jeden z suchych zbiorników przeciwpowodziowych o powierzchni 402,71 ha.

Celem Programu jest zmniejszenie zagrożenia i ryzyka powodziowego w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed powodzią Krakowa. W tym celu, w sumie w naszym kraju planowana jest budowa dwunastu zbiorników przeciwpowodziowych (mokrych i suchych), z czego dziesięć miałoby powstać na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (obejmującego woj. małopolskie), a dwa na obszarze RZGW Gliwice (woj. śląskie). Zbiorniki, które powstaną w woj. śląskim to zbiorniki suche: „Łąka Mizerów” na rzece Pszczynce w gminach Suszec, Żory i Pawłowice oraz „Gostyń” na rzece Gostynce w gminach Kobiór i Wyry. Mapa>>
 
zbiornik.png

Konsultacje społeczne

Do 9 kwietnia potrwają konsultacje społeczne Programu. Gmina Wyry oczywiście weźmie w nich udział i złoży uwagi dotyczące budowy zbiornika. Ich treść opublikowana zostanie na naszej stronie internetowej www.wyry.pl oraz na Facebooku.

Każdy mieszkaniec może zgłosić indywidualnie swoje uwagi i wnioski do Programu w następujący sposób:

 • w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem identyfikującym „uwagi SOOŚ Zadanie 5.7.1 POPDOW”
 • w formie elektronicznej lub telefonicznie:
- RZGW Kraków: Emilia Jóźwiak – e-mail: emilia.jozwiak@wody.gov.pl, tel.: 12 628 41 08, od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00 lub Katarzyna Wachulec – e-mail: katarzyna.wachulec@wody.gov.pl, tel.: 12 628 42 03, od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00
- RZGW Gliwice: Mateusz Letki – mateusz.letki@wody.gov.pl, tel. 32 777 49 30, od poniedziałku do piątku 11:00-12:00 lub Tomasz Jurczyk – tomasz.jurczyk@wody.gov.pl, tel. 32 777 49 32, od poniedziałku do piątku 11:00-12:00.
 
W ramach konsultacji, 9 kwietnia w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się również spotkanie konsultacyjne w formie webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o konsultowanych dokumentach, będzie też możliwość zadawania pytań i składania wniosków. Rejestracja na webinarium przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams możliwa jest za pomocą formularza dostępnego na stronie>> .

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00