Konsultacje społeczne w sprawie planów budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Gostyni

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”. Zgodnie z założeniem autorów tej koncepcji – firmy Sweco Polska sp. z o.o. – w Gostyni miałby powstać jeden z suchych zbiorników przeciwpowodziowych o powierzchni 402,71 ha.

Celem Programu jest zmniejszenie zagrożenia i ryzyka powodziowego w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed powodzią Krakowa. W tym celu, w sumie w naszym kraju planowana jest budowa dwunastu zbiorników przeciwpowodziowych (mokrych i suchych), z czego dziesięć miałoby powstać na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (obejmującego woj. małopolskie), a dwa na obszarze RZGW Gliwice (woj. śląskie). Zbiorniki, które powstaną w woj. śląskim to zbiorniki suche: „Łąka Mizerów” na rzece Pszczynce w gminach Suszec, Żory i Pawłowice oraz „Gostyń” na rzece Gostynce w gminach Kobiór i Wyry. Mapa>>
 
zbiornik.png

Konsultacje społeczne

Do 9 kwietnia potrwają konsultacje społeczne Programu. Gmina Wyry oczywiście weźmie w nich udział i złoży uwagi dotyczące budowy zbiornika. Ich treść opublikowana zostanie na naszej stronie internetowej www.wyry.pl oraz na Facebooku.

Każdy mieszkaniec może zgłosić indywidualnie swoje uwagi i wnioski do Programu w następujący sposób:

  • w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem identyfikującym „uwagi SOOŚ Zadanie 5.7.1 POPDOW”
  • w formie elektronicznej lub telefonicznie:
- RZGW Kraków: Emilia Jóźwiak – e-mail: emilia.jozwiak@wody.gov.pl, tel.: 12 628 41 08, od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00 lub Katarzyna Wachulec – e-mail: katarzyna.wachulec@wody.gov.pl, tel.: 12 628 42 03, od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00
- RZGW Gliwice: Mateusz Letki – mateusz.letki@wody.gov.pl, tel. 32 777 49 30, od poniedziałku do piątku 11:00-12:00 lub Tomasz Jurczyk – tomasz.jurczyk@wody.gov.pl, tel. 32 777 49 32, od poniedziałku do piątku 11:00-12:00.
 
W ramach konsultacji, 9 kwietnia w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się również spotkanie konsultacyjne w formie webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o konsultowanych dokumentach, będzie też możliwość zadawania pytań i składania wniosków. Rejestracja na webinarium przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams możliwa jest za pomocą formularza dostępnego na stronie>> .

powrót