Czyste Powietrze

Komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nt. wzrostu opłat za odpady