Komunikat w związku z informacjami o planowanej budowie autostrady A4 bis

Szanowni Państwo,

Informuję, że do Marszałka Województwa Śląskiego wystosowałam pismo z prośbą o przedstawienie pełnego i jednoznacznego stanowiska w sprawie planów budowy autostrady A4 bis na terenie Gminy Wyry.

Obecnie czekamy na oficjalne wyjaśnienie, czy Zarząd Województwa faktycznie prowadzi prace planistyczne dotyczące wariantów Autostrady A4 bis przebiegających przez teren Gminy Wyry, a jeśli tak, to na jakim etapie obecnie się one znajdują, a także podanie informacji, czy i jakie ewentualne dalsze kroki zamierza podjąć Marszałek w odniesieniu do powyższych planów.

Podczas sesji Rady Gminy Wyry, 28 stycznia 2021 r., radny Marek Gołosz przedstawił przebieg wariantów planowanej autostrady A4 bis przez teren Gminy Wyry. Poszczególne warianty (I, II oraz III) zostały przedstawione na podstawie map, udostępnionych radnemu przez Urząd Marszałkowski, a pochodzących z koncepcji przebiegu autostrady A4 bis. W ostatnich dniach, w licznych serwisach internetowych oraz prasie regionalnej pojawił się szereg publikacji, odnoszących się do tej sprawy.

Jest to temat o bardzo dużym znaczeniu dla całej naszej lokalnej społeczności, a wspomniane doniesienia prasowe wzbudziły ogromne zaniepokojenie wśród naszych Mieszkańców. Moim zdaniem, podejmowane przez Urząd Marszałkowski działania bezwzględnie wymagają rzetelnego informowania naszej społeczności lokalnej, co do stanu faktycznego. O dalszych etapach sprawy będą Państwo na bieżąco informowani.

Barbara Prasoł
Wójt Gminy Wyry

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00