Czyste Powietrze

Komunikat Centrum Zdrowia w Mikołowie

Komunikat Centrum Zdrowia w Mikołowie

Informuję, że 14 lutego 2020 r. (piątek) w godzinach od 12:00 do 20:00 planowana jest przerwa techniczna w pracy tomografu komputerowego znajdującego się w Centrum Zdrowia w Mikołowie z przyczyn niezależnych od podmiotu leczniczego.  W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, proszę o nie kierowanie pacjentów wymagających pilnego wykonania tomografii komputerowej (szczególnie podejrzewanych o udar mózgu)  w godzinach 12:00 – 20:00 do Izby Przyjęć Centrum Zdrowia w Mikołowie.

powrót