Schron piechoty „na Starej Pile”

Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kolejny schron – polowy schron piechoty „na Starej Pile” w okolicach rzeki Gostynki, w marcu został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

Schron określany potocznie mianem „Żebrak” lub schronem „na Starej Pile”, zlokalizowany jest w lesie po północnej stronie rzeki Gostynki. Stanowi on część Pododcinka „Las Wyrski” Odcinka „Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk” i jest jedynym obiektem wchodzącym w skład pozycji, choć planowano budowę dwóch innych umocnień. Wylano już pod dnie fundamenty, jednak nie zdążono ich wybudować.

Schron został wzniesiony w klasie odporności „B”, w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, zbrojonej prętami stalowymi. Schron jest obiektem jednokondygnacyjnym, na nieregularnym rzucie zbliżonym kształtem do trapezu, z zaokrąglonymi krawędziami ścian i stropu. Jego część wraz ze ścianą od strony pd.-zach. jest obsypana ziemią. Pozostałe ściany są odsłonięte.

W ścianach pn.-zach. i pd.-wsch. znajdują się dwie, symetrycznie rozmieszczone strzelnice, chronione okapem stropu i przedłużeniem ścian bocznych. Strzelnice wyposażono w uskokowe zabezpieczenia przeciwrykoszetowe oraz stalowe pancerze. Od wewnątrz prawdopodobnie zamontowano stałe podstawy – lawety pod ckm. W ścianie pn.-wsch. znajduje się wejście chronione przelotnią. Została ona częściowo zamurowana w celu obniżenia otworu wejściowego. Czerpnia powietrza została usytuowana w narożniku ściany. Po prawej stronie otworu wejściowego mieści się strzelnica broni ręcznej. Druga ze strzelnic prawdopodobnie zlokalizowana była symetrycznie, po drugiej stronie wejścia.

Wewnątrz znajduje się pojedyncza izba bojowa. Obiekt miał być wyposażony w instalację wentylacyjną, fitowentylator do odsysania gazów prochowych ckm oraz piecyk węglowy. Obecnie nie ma pewności, czy wszystkie elementy instalacji zostały zamontowane. Uzbrojenie stanowiły 2 ckm-y oraz broń osobista załogi.

Obiekt charakteryzuje się dobrym stanem zachowania. Nieprzekształcony pozostaje rzut i bryła. Nasyp ziemny uległ częściowemu zniekształceniu. Górne partie ścian zewnętrznych są fragmentarycznie porośnięte przez mech i porosty. Wewnątrz zachowały się pancerne zamknięcia strzelnic oraz przewód wentylacyjny wraz z czerpnią powietrza. Jedna ze strzelnic broni ręcznej została zaślepiona. Prawdopodobnie likwidacji uległy lawety pod ckm. Obecny wygląd obiektu jest zgodny ze stanem z 1939 roku. Schron jest nieużytkowany, ale nie jest zamknięty.

Dwa inne schrony w gminie Wyry - „Sowiniec” oraz obiekt zlokalizowany na zachód od ul. Pszczyńskiej, za OSP w Wyrach zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego już na początku lutego. Teraz do ich grona dołączył trzeci schron, co oznacza to, że wszystkie bunkry w gminie Wyry otrzymały najwyższą formę ochrony i formalną pewność, że nie zostaną zniszczone.

Schron na Starej Pile

Schron określany potocznie mianem „Żebrak” lub schronem „na Starej Pile”, zlokalizowany jest w lesie gostyńskim po północnej stronie rzeki Gostynki. Stanowi on część Pododcinka „Las Wyrski” Odcinka „Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk” 

Stara Piła_ mapa

Lokalizacja schronu „na Starej Pile”

Schron na Starej Pile

Schron na Starej Pile

Schron na Starej Pile

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

Od 23 marca Urząd Gminy Wyry jest zamknięty do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

Od 23 marca kasa Urzędu Gminy Wyry jest zamknięta do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001